ZNÁTE PLAY WISELY?

Právě se nacházíte | ZNÁTE PLAY WISELY?

Jelikož jsme velmi hrdí na to, že se PlayWisely® stalo partnerem Prckove.cz a můžeme Vám tak zdarma za Váš nákup nabídnout 3 lekce PlayWisely®, rozhodli jsme se, že Vám o této metodě zjistíme více informací. Někteří z Vás se nás již na řadu věcí dotazovali, a proto jsme oslovili ředitelku PlayWisely® Praha, paní Veroniku Fílovou, která nám poskytla velmi příjemný rozhovor. Přečtěte si, co je to za metodu a o co vlastně jde!

Co je to PlayWisely® a odkud k nám tato metoda přišla?

PlayWisely® je první ucelený program spojující rozvoj mozkové kapacity a pohybové obratnosti pro děti od 4 měsíců do předškolního věku. Systém výukových lekcí PlayWisely® rozšiřuje smyslový, pohybový, rozumový, jazykový a sociální potenciál dítěte a prohlubuje vztah mezi rodičem a dítětem.

Metoda k nám přišla z USA a vytvořila ji Patty Hannan – gymnastka, trenérka a klinická lékařka, která spolupracuje s předními vědeckými institucemi jako např. NASA.

Jak dlouho tato metoda existuje a jaké jsou s ní již výsledky?

Metoda vznikla v USA v roce 2005 v USA. Patty Hannan do ní vložila nejnovější poznatky o fungování lidského mozku a těla, s kterými se seznámila při své vědecké a sportovní kariéře trvající bezmála třicet let. Svůj unikátní program neustále inovuje a obohacuje o nové prvky. PlayWisely® má za sebou několik studií, které prokazují přínos programu pro děti. Děti jsou po absolvování několika cyklů programu pozornější, obratnější, mají lepší slovní zásobu, dokáží lépe spolupracovat.

Jak dlouho je v ČR?

V ČR program funguje od roku 2007 a můžeme ho najít ve větších městech jako je Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Zlín, Karlovy Vary atd. Všechny lektory školí přímo Patty Hannan.

Pro jak staré děti je určena?

Metoda je vhodná pro děti od narození do předškolního věku. V centrech nabízíme program pro miminka od 4 měsíců. Pořádáme i workshopy pro rodiče, kde je možné se dozvědět, jak rozvíjet děti pomocí moudrého hraní již od narození.

 Je vhodná pro všechny děti?

Ano, je vhodná pro všechny děti. Díky svému individuálnímu přístupu (2-3 děti ve skupině) i pro děti s handicapem (hyperaktivita, ADHD, downův syndrom, autismus atd.)

A proč je pro děti prospěšná?

PlayWisely® rozvíjí u dětí schopnosti důležité pro učení se - soustředění, pozornost, paměť, řeč a také pohybové dovednosti  a jemnou motoriku.  Rodiče mají možnost pozorovat děti při celé řadě aktivit, to jim pomáhá děti lépe poznat a prohloubit tak vzájemný vztah. Děti se v malém kolektivu socializují, naučí se spolupracovat. Jsou také velmi dobře připraveny do školy – znají barvy, tvary, abecedu, mají širokou slovní zásobu, mají rozvinuté matematické myšlení apod. Již ve velmi raném věku můžeme díky individuálnímu přístupu odhadnout nadání a talent dítěte nebo případně odhalit určitý zdravotní problém.

Proč by měli děti začít již ve 4 měsících? A jsou všechny děti na toto připraveny?

V prvním roce života se tvoří důležitá spojení  v mozku, jejichž  propojení na všech vývojových úrovních náš program podporuje. Stejně tak je to i s pohybem. Dítě si v prvních měsících života tvoří správné pohybové návyky. V tomto období je nesmírně důležité pečlivě sledovat každý vývojový krok a děti citlivě stimulovat. Lektorka si miminka na první lekci vždy vyšetří a rozhodne, zda jsou plně stabilní na bříšku a zvládnou tak pohybovou část programu.

Krom práce s kartami také na hodinách cvičíte jemnou a hrubou motoriku. Je to na každé hodině stejné? A baví toto děti?

Lekce jsou rozděleny do osmi týdenních bloků dle věkových kategorií. Každý týden je zaměřen na jinou pohybovou složku např. chytání, házení, rovnováha, trefování, přesuny podél os lidského těla atd. Velký důraz je kladen i na práci s jemnou motorikou, kde využíváme řadu moudrých didaktických hraček včetně montessori pomůcek. Děti náš program baví a většinou se na lekce moc těší.

Udrží děti po celou dobu pozornost?

Pozornost je schopnost, která je zásadní pro pozdější úspěch ve škole a v dalším životě. Proto je důležité, trénovat ji již od malička. Naše lekce trvají u miminek 30 min., což je čas optimální pro udržení pozornosti v tomto věku. Tím, že je lekce velmi pestrá a obsahuje i pohybovou a relaxační část, dokáží ji zvládnout i děti, které mají s udržením pozornosti problém. Respektujeme vývojové fáze dítěte a upravujeme lekce dle potřeby dítěte, tak aby pro něj byla vždy především hrou a zábavou.

Kolik dětí je na lekci?

Na lekci mohou být maximálně 4 děti, většinou 2-3.

Jak často na PlayWisely®rodiče s dětmi chodí?

Doporučujeme 1 lekci týdně. U dětí s handicapem 2 -3 lekce týdně.

Kde je možné PlayWisely®vyzkoušet?

Lekce PlayWisely® je možné vyzkoušet v našich centrech, jejichž seznam je uveden na www.playwisely.cz.  Ukázkové lekce jsou zdarma a můžete je rezervovat buď na web stránkách nebo přes telefon či email.

 

Jaké další aktivity s dětmi doporučujete?

S dětmi v raném věku je důležité co nejvíce komunikovat a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Proto doporučujeme kurzy znakování, angličtiny či jiného jazyka, cvičení či plavání a také montessori pracovny pro nejmenší děti od 18 měsíců.

Velmi děkujeme paní ředitelce za její čas a zodpovězení našich dotazů a věříme, že pokud využijete našich poukazů zdarma na hodiny PlayWisely®, tak budete stejně spokojení a nadšení jako my! Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Tým Prckove.cz